HÖLDERLIN

Modlitba za nepoučitelné

Rychleji, váhavý čase, je veď až na sám neblahý konec,
jinak ti neuvěří,
ať vidí, jak pošetile si vedou,
jinak je nepoučíš, co vlastně znamená rozum.
Pospěš si, zcela je zkaž, do strašných nicot je zaveď,
Jinak ti neuvěří, jak hluboce zkažení jsou.
Ti blázni se nikdy nenapraví, dokud je nepojme závrať,
Nikdy se neobrátí, dokud nespatří zhoubu.